GDPR

Souhlas udělujete společnosti
BABY DIREKT s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 46995170, zapsaná ve
veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8860.

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)
– e-mail
– jméno

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a jak dlouho
E-mail zpracováváme za účelem zasílání newsletterů týkajících se informací o našich
produktových řadách , akcích, slevách a dalších novinkách ze života firmy Baby Direkt a
všech jejích značek. Tyto e-maily budeme zasílat max. 1x do měsíce po dobu 3 let. Po
uplynutí této doby se Vás na Váš souhlas zeptáme znovu. Když nám pak svůj další zájem
nepotvrdíte, Vaši adresu prostě vymažeme.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů
je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu
info@babydirekt.cz nebo kliknutím na označené políčko na konci každého newsletteru.

Jaké používáme zpracovatele ke zpracování osobních údajů
– poskytovatel webových stránek
– poskytovatel hostingových služeb

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.